Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii - aktualny stan badań - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii - aktualny stan badań

Abstract

Toksoplazmoza wywoływana przez wewnątrzkomórkowego pasożyta Toxoplasma gondii jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych odzwierzęcych chorób na świecie o bardzo dużym znaczeniu medycznym. Stanowi ponadto bardzo poważny problem weterynaryjny, ponieważ jest główną przyczyną strat reprodukcyjnych w hodowli zwierząt (głównie owiec). Z tego względu bardzo ważne są prace dotyczące konstrukcji i opracowania nowych, skutecznych i tanich szczepionek przeciwko zarażeniu tym pasożytem, które mogłyby znaleźć zastosowanie głównie w immunizacji zwierząt hodowlanych. Artykuł prezentuje aktualny stan badań nad nowymi szczepionkami (DNA i antygenami rekombinantowymi)w prewencji zarażeń T. gondii.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annals of Parasitology no. 55, pages 125 - 139,
ISSN: 2299-0631
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Hiszczyńska-Sawicka E., Holec-Gąsior L., Kur J.: Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii - aktualny stan badań// WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE. -Vol. 55., nr. z. 2 (2009), s.125-139
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 141 times

Recommended for you

Meta Tags