The investigations of influence of isotropic coupling betweenferrite coupled slot-lines on parameters of FSLS circulator - Publication - MOST Wiedzy

Search

The investigations of influence of isotropic coupling betweenferrite coupled slot-lines on parameters of FSLS circulator

Abstract

W pracy zaprezentowano badania cyrkulatora wykorzystującego magnesowaną wzdłużnie sekcję ferrytowych, sprzężonych linii szczelinowych (FSLS). Przedstawione badania oraz ich wyniki dotyczą wpływu wielkości sprzężenia izotropwego występującego pomiędzy sprzężonymi liniami szczelinowymi sekcji FSLS. Na podstawie uzyskanych wyników oraz weryfikacji ekperymentalnej stwierdzono, iż zapewnienie jak najniższej wartości sprzężenia izotropwego w sekcji FSLS pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów, projektownych w oparciu o wspomnianą sekcję, cyrkulatrów mikrofalowych.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
MIKON-2006 : XVI International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications : Microwave & Radar Week in Poland : conference proceedings, Kraków, Poland, May 22-26, 2006. Vol. 2. strony 651 - 654
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kusiek A., Marynowski W., Mazur J.: The investigations of influence of isotropic coupling betweenferrite coupled slot-lines on parameters of FSLS circulator// MIKON-2006 : XVI International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications : Microwave & Radar Week in Poland : conference proceedings, Kraków, Poland, May 22-26, 2006. Vol. 2./ Kraków: PIT, 2006, s.651-654
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags