Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blackoucie - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blackoucie

Abstract

Omówiono etapy przechodzenia bloku elektroenergetycznego z pracy na potrzeby własne do pracy na sieć wydzieloną w procesie odbudowy systemu. Przedstawiono wymagane zabezpieczenia, które powinny chronić poszczególne elementy systemu elektroenergtycznego w poszczególnych etapach tego procesu. Przedstawiono wymagania dotyczące charakterystyk zabezpeiczenia reagującego na utratę synchronizmu wzbudzonego generatora w warunkach pracy wyspowej. Rozważania zobrazowano wynikami symulacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Seminarium 2012 Automatyka w Elektrowniach Wodnych, Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 strony 83 - 95
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Lubośny Z., Wróblewska S., Dytry H.: Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blackoucie// Seminarium 2012 Automatyka w Elektrowniach Wodnych, Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012/ ed. red. D. Demjaniuk. - Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Warszawa: Instytut Energetyki, 2012, s.83-95
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags