Zespół Fizyki Materii Molekularnej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski

Jędrzej Szmytkowski

dr hab. inż. Leader

Research topics

Główną tematyką badań Zespołu Fizyki Materii Molekularnej jest wyjaśnianie struktury i własności fizycznych układów molekularnych oraz hybrydowych (materiał organiczny / materiał nieorganiczny)

Oferta badawcza

  • zjawiska elektryczne i fotoelektryczne w układach molekularnych i hybrydowych (materiał organiczny / materiał nieorganiczny)
  • fotowoltaika i elektronika molekularna
  • fotofizyka i spektroskopia laserowa materii molekularnej

Oferta usługowa

  • pomiar prądów i fotoprądów w materiałach molekularnych i hybrydowych
  • obliczenia przestrzennych i czasowych rozkładów nośników ładunku elektrycznego (elektronów, dziur, jonów) oraz stanów wzbudzenia optycznego (ekscytonów) w badanych materiałach

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 44 times