Zespół Fotofizyki Układów Molekularnych - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Waldemar Stampor

Waldemar Stampor

dr hab. inż. Leader
Photo of mgr inż. Karol Falkowski

Karol Falkowski

mgr inż.

Research topics

Tematyka badawcza Zespołu jest związana z badaniem stanów wzbudzania elektronowego w układach molekularnych oraz podstawowych procesów elektronowych limitujących działanie ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i ogniw fotowoltaicznych - pod kątem polepszenia ich parametrów technicznych.

Oferta usługowa

Badania własności fotofizycznych organicznych układów molekularnych metodami spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej z wykorzystaniem techniki elektro- i magneto-modulacji.

Oferta badawcza

  • własności fotofizyczne i fotoelektryczne materiałów organicznych
  • stany wzbudzenia elektronowego materiałów organicznych
  • spektroskopia elektromodulacyjna
  • generacja i rekombinacja ładunku w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
  • komórki fotowoltaiczne
  • fotoluminescencja, fotoprzewodnictwo i elektroluminescencja w zewnętrznym polu magnetycznym
  • elektryczne pola wewnętrzne w warstwach organicznych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 188 times