Zespół Fotofizyki Układów Molekularnych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Waldemar Stampor

Waldemar Stampor

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Karol Falkowski

Karol Falkowski

mgr inż.

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza Zespołu jest związana z badaniem stanów wzbudzania elektronowego w układach molekularnych oraz podstawowych procesów elektronowych limitujących działanie ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i ogniw fotowoltaicznych - pod kątem polepszenia ich parametrów technicznych.

Oferta usługowa

Badania własności fotofizycznych organicznych układów molekularnych metodami spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej z wykorzystaniem techniki elektro- i magneto-modulacji.

Oferta badawcza

  • własności fotofizyczne i fotoelektryczne materiałów organicznych
  • stany wzbudzenia elektronowego materiałów organicznych
  • spektroskopia elektromodulacyjna
  • generacja i rekombinacja ładunku w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
  • komórki fotowoltaiczne
  • fotoluminescencja, fotoprzewodnictwo i elektroluminescencja w zewnętrznym polu magnetycznym
  • elektryczne pola wewnętrzne w warstwach organicznych

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 291 razy