Katalog Zespołów Badawczych

Filtry

wszystkich: 57

wyczyść

 1. Aparatura i Maszynoznawstwo Chemiczne

  Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: • Zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw. • Możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania. • Opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych. • Opracowanie procesów technologicznych...
 2. Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektur aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...
 3. Emotions in HCI Research Group

  Celem programu EmoRG jest opracowanie nowych metod i narzędzi mających wpływać na rozpoznawanie, interpretację i wyrażanie różnych zastosowań, w tym inteligentnych systemów nauczania i inżynierii oprogramowania. Główne pytanie badawcze poruszone w badaniach emoRG może być sformułowane jako: " Jak skutecznie monitorować, reprezentować i przetwarzać wpływ na inteligentne systemy w celu ułatwienia stanów emocjonalnych, które wspierają...
 4. Emotions in Human-Computer Interaction Research Group (EMORG)

  Prowadzone badania wpisują się w nurt dziedziny affective computing i dotyczą analizy ekspresji emocji u użytkowników komputerów. Badania obejmują: (1) rozpoznawanie emocji użytkownika (ang. emotion elicitation), (2) reprezentację informacji o emocjach użytkownika (ang. emotion representation/ affect modelling) i zarządzanie nimi, (3) ekspresję emocji lub reakcję na emocje przez programy np. przez wirtualne postaci (ang. affect...
 5. HAL 2010

  badania eksperymentalne, symulacje numeryczne oparte na MES, w dziedzienie mechanika konstrukcji i biomechanika
 6. Information Assurance Group (IAG)

  Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.
 7. Inteligentne Systemy Interaktywne

  Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji...
 8. Katedra Automatyki i Energetyki

  Analizy, modelowanie, projektowanie, symulacja, sterowanie oraz diagnostyka układów dynamicznych występujących w okrętownictwie, a także w szeroko rozumianych systemach energetycznych, ze szczególną uwagą skupioną na napędach turbinowych.
 9. Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

  Zagadnienia związane z oddziaływaniem morza i zachowaniem się obiektów na morzu, zagadnienia bezpieczeństwa (niezatapialność), hydroakustyka.
 10. Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej • Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości • Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem...
 11. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  • Badania własności smarów i cieczy technicznych. • Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą. • Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności. • Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń. • Projektowanie...
 12. Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.
 13. Katedra Mechatroniki Morskiej

  Urządzenia okrętowe, wyposażenie pokładowe i pomocnicze, systemy ratunkowe i ewakuacyjne, niekonwencjonalne układy napędowe, napędy hybrydowe i zasilanie wieloźródłowe, morska energetyka odnawialna, tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów, kotwiczenie obiektów offshore, modelowanie, nawigacja i unikanie kolizji, optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji.
 14. Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

  Zagadnienia związane z niezawodnością, diagnostyką i bezpieczeństwem siłowni - ich funkcjonowaniem oraz decyzyjnym sterowaniem procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych.
 15. Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

  -Badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych. -Przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich. -Systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego. -Optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii...
 16. Knowledge Management Group at GUT

  Grupa Zarządzania Wiedzą na Politechnice Gdańskiej jest grupą badawczo-rozwojową skupiającą się na obszarach związanych z zarządzaniem wiedzą i informacją. Naszym priorytetem jest opracowanie zestawu narzędzi i metod umożliwiających przetwarzanie i analizowanie dużych ilości informacji przechowywanych w zasobach WWW. Grupa specjalizuje się w ontologicznych metodach reprezentacji i analizy wiedzy, która zapisana jest w sposób ustrukturalizowany...
 17. Technologia Polimerów

  W Katedrze Technologii Polimerów realizowane są prace badawczo-wdrożeniowe, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone są szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe technologie i przeprowadzamy modyfikacje technologii już istniejących.
 18. Zespół Automatyki i Techniki Cyfrowej

  1. Modelowanie i badania symulacyjne elementów składowych, podsystemów i systemów energetycznych statków; 2. Opracowanie koncepcji, budowa mechatronicznego urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego.
 19. Zespół Automatyki Okrętowej i Metod Sztucznej Inteligencji

  1. Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejść w środowisku niestacjonarnym; 2. Sterowanie autonomicznymi pojazdami nawodnymi; 3. Metody sterowania obiektami morskimi; 4. Projektowanie nieliniowych układów regulacji oraz automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku.
 20. Zespół badawczo-rozwojowy systemów hydroakustycznych

  Główną specjalnością naukową Katedry Systemów Elektroniki Morskiej jest hydroakustyka, a w tym zwłaszcza: systemy hydroakustyczne (nawigacyjne, echolokacyjne i komunikacyjne), przetworniki ultradźwiękowe i anteny hydroakustyczne, propagacja fal akustycznych w morzu i wodach śródlądowych. Prowadzone są również prace badawcze w zakresie akustyki teoretycznej, przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych i techniki ultradźwiękowej. Kadra...
 21. Zespół Biomateriałów

  • Doradztwo techniczne, prace badawcze i ekspertyzy w zakresie materiałów biomedycznych, inżynierii powierzchni i degradacji materiałów oraz konstrukcji • Dobór materiałów do zastosowań medycznych • Projektowanie powłok metalowych i kompozytowych odpornych na korozję i zużycie ścierne • Projektowanie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, zwłaszcza sto-pów tytanu, aluminium i magnezu • Ocena mikrostruktury materiałów metodami...
 22. Zespół ekoinżynierii i silników spalinowych

  • Mobilny interfejs identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego umożliwiający normowanie zużycia paliwa. • Układ chłodzenia silnika samochodowego z akumulacją ciepła umożliwiający obniżenie emisji związków toksycznych w fazie nagrzewania silnika. • Projektowanie hydrodynamiczne turbin wodnych. • Projektowanie aerodynamiczne turbin wiatrowych. • Projektowanie hydrodynamiczne pomp wirnikowych. • Badania eksperymentalne...
 23. Zespół Fizyki Materii Molekularnej

  Główną tematyką badań Zespołu Fizyki Materii Molekularnej jest wyjaśnianie struktury i własności fizycznych układów molekularnych oraz hybrydowych (materiał organiczny / materiał nieorganiczny)
 24. Zespół Fotofizyki Układów Molekularnych

  Tematyka badawcza Zespołu jest związana z badaniem stanów wzbudzania elektronowego w układach molekularnych oraz podstawowych procesów elektronowych limitujących działanie ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i ogniw fotowoltaicznych - pod kątem polepszenia ich parametrów technicznych Obszary przemysłowe które mogą być zainteresowane wspólpracą z Katedrą to: - Energetyka odnawialna (fotowoltaika)
 25. Zespół Hydrauliki i Pneumatyki

  • Analiza dynamiczna złożonych układów mechanicznych, mechatronicznych i biomechanicznych: modelowanie, metody obliczeniowe, sterowanie i pomiary. Dotyczy m.in.: okrętowych układów napędowych, morskich platform wydobywczych, manipulatorów, robotów przemysłowych i platform mobilnych, układów obrabiarkowych z uwzględnieniem procesu obróbki i nadzorowania drgań. • Ocena własności wytrzymałościowych materiałów i elementów konstrukcyjnych...
 26. Zespół Inżynierii Biomedycznej

  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...
 27. Zespół Inżynierii Biomedycznej

  1. Komputerowo wspomagana analiza powierzchni ciała człowieka oraz mechaniki układu oddechowego; 2. Automatyzacja oceny stanu układu pokarmowego człowieka.
 28. Zespół Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

  Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory),...
 29. Zespół Inżynierii Spajania

  • Doradztwo techniczne, prace badawcze i ekspertyzy w zakresie materiałów biomedycznych, inżynierii powierzchni i degradacji materiałów oraz konstrukcji • Dobór materiałów do zastosowań medycznych • Projektowanie powłok metalowych i kompozytowych odpornych na korozję i zużycie ścierne • Projektowanie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, zwłaszcza sto-pów tytanu, aluminium i magnezu • Ocena mikrostruktury materiałów metodami...
 30. Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

  W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...
 31. Zespół Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania współczesnych obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz tematów pokrewnych. Badania prowadzone przez pracowników katedry obejmują nowe metody kształtowania obiektów architektonicznych, nowe formy zamieszkiwania, badania roli nowych technologii w kształtowaniu architektury i przestrzeni interaktywnych oraz badania roli sztuki w kształtowaniu przestrzeni...
 32. Zespół Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

  Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej specjalizuje się w badaniach naukowych w zakresie fizyki zderzeń elektronowych, teoretycznej fizyki atomowej i molekularnej oraz doświadczalnej optyki kryształów. Słowa kluczowe: fizyka atomowa, spektroskopia elektronowa, rozpraszanie elektronów na drobinach, przekroje czynne, funkcje specjalne, teoria rozpraszania, fizyka zderzeń, optyka kryształów, optyka elektronowa
 33. Zespół Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

  Tematyka badawcza Katedry oscyluje wokół badań architektonicznych architektury średniowiecznej i nowożytnej regionu Morza Bałtyckiego. Do głównych zainteresowań zespołu katedralnego możemy zaliczyć problematykę badawczą i konserwatorską zabytków architektury XIX i XX wieku, jak również badawcze skoncentrowane na problematyce architektury sakralnej, zwłaszcza cysterskiej. Teoria konserwacji oraz historii fortyfikacji to kolejna...
 34. Zespół Katedry Konstrukcji Betonowych

  Zagadnienia badawcze realizowane w Katedrze Konstrukcji Betonowych obejmują głównie tematykę zjawisk zachodzących w betonie i stali oraz mechanizmów pracy elementów i konstrukcji żelbetowych. Dzięki odpowiednio wyposażonemu laboratorium Katedra posiada możliwość prowadzenia badań elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych. Pracownicy Katedry posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie dotyczące konstrukcji budowlanych,...
 35. Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...
 36. Zespół Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki

  W Katedrze prowadzone są badania w następujących kierunkach: - modele ryzyka i ich zastosowania, - probabilistyczne i grafowe metody w biologii, - stochastyczne równania różniczkowe. - statystyczna analiza danych, - teoria grafów, - teoria i zastosowania stochastycznych układów dynamicznych w biologii i medycynie. Obszary przemysłowe, które mogą być zainteresowane współpracą z Katedrą to: - sektor medyczny i biologiczny, -...
 37. Zespół Materiałów Konstrukcyjnych

  • Doradztwo techniczne, prace badawcze i ekspertyzy w zakresie materiałów biomedycznych, inżynierii powierzchni i degradacji materiałów oraz konstrukcji • Dobór materiałów do zastosowań medycznych • Projektowanie powłok metalowych i kompozytowych odpornych na korozję i zużycie ścierne • Projektowanie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, zwłaszcza sto-pów tytanu, aluminium i magnezu • Ocena mikrostruktury materiałów metodami...
 38. Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów

  • Analiza dynamiczna złożonych układów mechanicznych, mechatronicznych i biomechanicznych: modelowanie, metody obliczeniowe, sterowanie i pomia-ry. Dotyczy m.in.: okrętowych układów napędowych, morskich platform wy-dobywczych, manipulatorów, robotów przemysłowych i platform mobilnych, układów obrabiarkowych z uwzględnieniem procesu obróbki i nadzorowania drgań. • Ocena własności wytrzymałościowych materiałów i elementów konstrukcyjnych...
 39. Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych

  • Mobilny interfejs identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego umożliwiający normowanie zużycia paliwa. • Układ chłodzenia silnika samochodowego z akumulacją ciepła umożliwiający obniżenie emisji związków toksycznych w fazie nagrzewania silnika. • Projektowanie hydrodynamiczne turbin wodnych. • Projektowanie aerodynamiczne turbin wiatrowych. • Projektowanie hydrodynamiczne pomp wirnikowych. • Badania eksperymentalne...
 40. Zespół Mechatroniki

  Nadzorowanie systemów i procesów dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) procesów obróbki mechanicznej, 2) dynamiki i sterowania maszyn (w tym, robotów stacjonarnych i mobilnych), 3) przemysłowych instalacji paliwowych, 4) niezawodności środków transportu, 5) rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, 6) biomechaniki szczęki
 41. Zespół Metrologii i Optoelektroniki

  Specjalnością naukową i dydaktyczną Zespołu Metrologii i Systemów Elektronicznych jest komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka oraz systemy elektroniczne, a w szczególności: projektowanie systemów, mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych, testowanie i diagnostyka elektroniczna, pomiary właściwości szumowych i zakłóceń, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary i spektroskopia impedancyjna, telemetria...
 42. Zespół Odnawialnych Źródeł Energii i Diagnostyki

  1. Algorytmy sterowania zasobami energetycznymi odnawialnych źródeł energii; 2. Diagnostyka układów napędowych; 3. Diagnostyka i sterowanie w odnawialnych źródłach energii.
 43. Zespół organicznych ogniw fotowoltaicznych i fotodetektorów

  Tematyka badawcza Zespołu OOFiF związana jest z własnościami fotowoltaicznymi wielowarstwowych układów zbudowanych z organicznych i nieorganicznych warstw nanoszonych techniką próżniową lub z roztworu. Obszary przemysłowe, które mogą być zainteresowane współpracą z Katedrą to: - Energetyka odnawialna (fotowoltaika) - Sektor medyczny
 44. Zespół PROJEKTOWANIA OKRĘTÓW I ROBOTYKI PODWODNEJ

  Zespół Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych wchodzi w skład Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej
 45. Zespół Robotyki i Systemów Mechatroniki

  1. Robotyka stacjonarna oraz mobilna; 2. Zastosowanie metod wibracyjnych do detekcji uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń mechatroniki; 3. Wykorzystanie energii elektrycznej gromadzonej w czasie pracy systemów mechatroniki zbudowanych z materiału piezoelektrycznego; 4. Projektowanie układów, urządzeń i systemów automatyki elektroenergetycznej.
 46. Zespół Sieci Teleinformacyjnych

  Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym...
 47. Zespół Spektroskopii Elektronowej

  Zespół Spektroskopii Elektronowej specjalizuje się w badaniach procesów oddziaływania różnych form promieniowania z atomami i cząsteczkami znajdującymi się w fazie gazowej. W szczególności badania koncentrują się na opisie mechanizmów wzbudzenia i jonizacji atomów i cząsteczek, dysocjacji biomolekuł poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego oraz pod wpływem zderzeń z elektronami i kationami. W Zespole prowadzone są...
 48. Zespół Systemów Decyzyjnych i Robotyki

  Automatyka i Robotyka, która posiada silne posadowienie w matematycznej Teorii Systemów i Teorii Sterowania, już w połowie ubiegłego stulecia zaistniała w powszechnej świadomości jako Cybernetyka, która – kontynuując czerpanie wiedzy ze zjawisk istniejących w świecie natury – przekształciła się w Sztuczną Inteligencję, ciągle nie przestaje być dynamicznie rozwijającą się dziedziną z gruntu interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności...
 49. Zespół Systemów Geoinformatycznych

  W katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Tematyka badań obejmuje zastosowanie GIS w technologiach bezpieczeństwa, wizualizacje i analizy przestrzenne, systemy numerycznego prognozowania pogody, technologie nawigacji w ramach mobilnych systemów informacji przestrzennej, oraz zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego. Katedra kontynuuje również badania...
 50. Zespół Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

  Aktualnie zespół Katedry prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności zaliczamy badania systemowe w następujących obszarach: trendy rozwojowe współczesnej radiokomunikacji obejmujące systemy LTE, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie zasobami radiowymi, radio programowalne określane skrótowo nazwą SDR (Software Defined Radio), zwłaszcza...
 • Podział alfabetyczny