Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Piotr Lorens

prof. dr hab. inż. arch. Leader
Photo of dr inż. arch. Monika Arczyńska

Monika Arczyńska

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska

Joanna Bach-Głowińska

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Jakub Bladowski

Jakub Bladowski

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Anna Golędzinowska

Anna Golędzinowska

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Janusz Gujski

Janusz Gujski

mgr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska

Małgorzata Kostrzewska

dr inż. arch.
Photo of dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka

Karolina Krośnicka

dr hab. inż. arch.
Photo of dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek

Justyna Martyniuk-Pęczek

dr hab. inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

Łukasz Pancewicz

dr inż. arch.
Photo of prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka

Tomasz Parteka

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. arch. Gabriela Rembarz

Gabriela Rembarz

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Magdalena Rembeza

Magdalena Rembeza

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Roman Ruczyński

Roman Ruczyński

dr inż. arch.
Photo of prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska

Aleksandra Sas-Bojarska

prof. dr hab. inż. arch.
Photo of dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys

Jacek Sołtys

dr hab. inż. arch.
Photo of dr hab. inż. Anna Styszyńska

Anna Styszyńska

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Elżbieta Wojnicka-Sycz

prof. dr hab.
Photo of dr hab. inż. arch. Daniel Załuski

Daniel Załuski

dr hab. inż. arch.

Research topics

Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie urbanistyczne obszarów miejskich. - Kształtowanie krajobrazu miasta w różnych skalach. - Kształtowanie przestrzni publicznych miasta. - Kształtowanie struktur metropolitalnych i regionalnych.

Oferta badawcza

  • budowa lokalnych programów rewitalizacji
  • opracowania koncepcji ukształtowania przestrzeni publicznych i stref zabudowy
  • budowa programów przekształceń dla obszarów strategicznych
  • budowa programów rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych

Oferta usługowa

  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia lokalnych programów rewitalizacji struktur miejskich oraz ich uszczegółowienie o komponenty związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej miasta
  • przygotowanie dokumentów planistycznych różnego szczebla, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w tym miast, gmin i powiatów
  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia koncepcji przekształceń przestrzeni publicznych miast i obszarów metropolitalnych
  • przygotowanie ekspertyz i analiz z zakresu gospodarki przestrzennej, projektowania i planowania urbanistycznego oraz rozwoju i rewitalizacji miast

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 193 times