Zespół Systemów Geoinformatycznych - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Marek Moszyński

Marek Moszyński

dr hab. inż. Leader
Photo of mgr inż. Tomasz Bieliński

Tomasz Bieliński

mgr inż.
Photo of dr inż. Andrzej Chybicki

Andrzej Chybicki

dr inż.
Photo of dr inż. Jerzy Demkowicz

Jerzy Demkowicz

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Marcin Kulawiak

Marcin Kulawiak

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

Zbigniew Łubniewski

dr hab. inż.
Photo of dr inż. August Rams

August Rams

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

Andrzej Stepnowski

prof. dr hab. inż.

Research topics

W katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Tematyka badań obejmuje zastosowanie GIS w technologiach bezpieczeństwa, wizualizacje i analizy przestrzenne, systemy numerycznego prognozowania pogody, technologie nawigacji w ramach mobilnych systemów informacji przestrzennej, oraz zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego. Katedra kontynuuje również badania z zakresu akustyki podwodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod monitorowania oraz mapowania środowiska morskiego, z uwzględnieniem zasobów żywych, zanieczyszczeń oraz ukształtowania dna.

Oferta Usługowa

 • projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej oraz systemów map cyfrowych
 • tworzenie aplikacji z wykorzystaniem technologii mobilnych obejmujących platformy Android Windows 7, JME, Maemo i In.
 • tworzenie rozproszonych, bezprzewodowych sieci sensorów oraz wykonanie pomiarów wraz z mapowaniem i udostępnianiem wyników w sieci internetowej.
 • wykonywanie pomiarów dna i innych komponentów środowiska morskiego za pomocą sonaru wielozwiazkowego, wraz ze specjalizowanym przetwarzaniem danych.
 • wykonywanie georeferencjonowanych zobrazowań terenu z wykorzystaniem stacji satelitarnej 1,5m HRPT-MetOp oraz bezzałogowej platformy lotniczej quadrocopter.
 • numeryczne prognozowanie pogody wraz z narzędziami GIS i systemami mobilnymi oraz asymilacją do innych systemów.

Oferta Badawcza

 • zastosowanie GIS w technologiach bezpieczeństwa
 • trójwymiarowe wizualizacje i analizy przestrzenne danych geograficznych
 • systemy numerycznego prognozowania pogody
 • technologie nawigacji w ramach mobilnych systemów informacji przestrzennej
 • monitorowanie i mapowanie środowiska morskiego
 • rozpoznawanie i klasyfikację rodzaju dna morskiego na podstawie analizy cech echa z sonarów jednowiązkowych i wielowiązkowych
 • zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego

Research methods

 • technologie sieciowych i mobilnych systemów informacji przestrzennej web-GIS
 • zastosowanie systemów geoinformacyjnych w technologiach bezpieczeństwa krajowego
 • zastosowanie systemów nawigacji GPS
 • zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego
 • akustyczne metody obrazowania i mapowania dna morskiego, zasobów żywych, zanieczyszczeń i innych elementów środowiska morskiego.
 • trójwymiarowa wizualizacja danych pomiarów oraz obrazowania obiektów podwodnych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 132 times