Robert Kozakiewicz - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Profile photo:  Robert Kozakiewicz

Robert Kozakiewicz

Publication showcase

  • Równowaga strategiczna dla zbiorów defensywnych w drzewach

    W pracy rozważany jest problem defensywnej równowagi strategicznej dla zbiorów defensywnych w drzewach (spójnych grafach acyklicznych), który polega na znalezieniu dwóch rozłącznych globalnych zbiorów defensywnych. Zagadnienie to znajduje zastosowanie w modelo- waniu problemów komunikacyjnych w sieciach. Dla danego grafu G podzbiór jego wierzchołków S jest zbiorem defensywnym, jeśli dla każdego wierzchołka v należącego do S spełniony...

    Full text in external service

seen 16 times