Search results for: biochemia - MOST Wiedzy

Search

Search results for: biochemia

Search results for: biochemia

 • Biochemia Medica

  Journals

  ISSN: 1330-0962 , eISSN: 1846-7482

 • Magdalena Stankevic dr inż.

  Dziedzinowy bibliotekarz akademicki koordynujący funkcjonowanie Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii.  Doktor nauk farmaceutycznych oraz absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej,  kierunek dyplomowania Technologia Leków i Biochemia.  Bierze udział w projekcie MOST Danych gdzie zajmuje się kompletowaniem informacji o polityce wydawniczej polskich czasopism naukowych.

 • Sławomir Milewski prof. dr hab. inż.

  Sławomir Milewski, born in 1955 in Puck, Poland, graduated in 1979 in Chemistry from the Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology (GUT). In 1984 was employed at the Department of Pharmaceutical Technology and Biochemistry. In 1985 he got his PhD, in 1994 became a DSc (habilitation) and in 2002 got the professorship in chemical sciences. Currently he is a full professor and Head of the Department of Pharmaceutical Technology...

 • Małgorzata Śmiałek-Telega dr inż.