Search results for: halas drogowy - MOST Wiedzy

Search

Search results for: halas drogowy

Search results for: halas drogowy

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Ryszard Woźniak received his M.Sc. (1984) from the Lublin University of Technology specializing in Cars and Tractors. In 2002, at the Gdansk University of Technology he defended his doctoral thesis on: "Tyre/road noise when large longitudinal forces are applied in tyre/road contact patch" and obtained a doctorate degree in technical sciences in the field of construction and operation of machines. Currently he is an adjunct at the...

 • Driver influence on tyre/road noise generated by vehicle in road traffic.Wpływ kierowcy na hałas generowany przez pojazd w ruchu drogowym.

  Publication

  W pracy omówiono wkływ stylu jazdy kierowcy oraz stanu technicznego wybranych zespołów pojazdu na jego hałas generowany w ruchu drogowym. Wpływ został przeanalizowany w aspekcie takich parametrów, jak: prędkość jazdy, obciążenie kół siłami wzdłużnumi i poprzecznymi, ciśnienie w ogumieniu, obciążenie pionowe kół, zbieżność i inne.

 • Are vehicles driven in electric mode so quiet that they need acoustic warning signals?

  Publication

  - 2010

  W referacie przedstawiono i przedyskutowano problematykę znacznej redukcji hałasu emitowanego przez pojazdy z napędem elektrycznym i potencjalnego wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z niezauważaniem takich pojazdów przez pieszych uczestników ruchu. Rozważano konieczność instalowania w takich pojazdach specjalnych sygnałów ostrzegawczych. Zestawiano ilość wypadków z udziałem pieszych i pojazdów poruszających...

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 2

  Publication

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Full text in external service

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009. Cz. 1

  Publication

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Full text in external service

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009. Cz. 3

  Publication

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Full text in external service

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy. Część 1

  Publication

  W pracy przedstawiono rys historyczny walki z hałasm generowanym przez ruch drogowy. Problem ten był już istotny w Starożytnym Rzymie. W latach trzydziestych ubiegłego wieku wykonano w Polsce pierwsze pomiary hałasu związanego z ruchem drogowym. Podano zakresy prędkości powyżej których dominującym źródłem hałasu są toczące się opony. Przedstawiono czynniki związane z nawierzchnią i wpływające na hałas toczenia opon.

 • Road noise mapping in the city area: measurements compared to model-based estimations

  Publication

  The paper presents an approach to the verification of noise prediction models in selected localization in the city of Gdansk. The experiments described include a comparison between environmentalmeasurement results performed in the terrain and the noise level prediction results. The NMPB-96 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit) and Harmonoise models outcomes provide the subject ofthe analysis. The proposed solution of continuous...

 • Pomioary hałasu drogowego

  Publication

  Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego...

 • PRZEDELĄD HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

  Publication

  W pracy przedstawiono szczegółowo dwiemetody badania hałaśliwości nawierzchni drogowych (SPB i CPX) i zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych metodą CPX na nawierzchniach drogowych na przestrzeni ostatnich 14 lat. Pomiary przeprowadzono na 154 odcinkach zlokalizowanych na terenie Polski oraz na 419 odcinkach na terenie innych państw europejskich. Dokonano oceny hałaśliwości warstw scieralnych występujących w naszym kraju...

 • Hałas komunikacyjny autostrady A1 na odcinku Rusocin-Swarożyn

  Publication

  Hałas drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych, mający negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Rozbudowa sieci autostrad wiąże się ze wzrotem jego emisji ze względu na odbywajacy się na niej wzmożony ruch pojazdów. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów równoważnego poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe poruszające się odcinkiem autostrady A1 (Rusocin-Swarożyn) w dniach roboczych w godzinach...

 • Problem hałasu drogowego na przykładzie Gdyni

  Publication

  Głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego w Polsce jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej jest hałas drogowy, który dotyka głównie duże aglomeracje miejskie. Oddziałuje on negatywnie na samopoczucie i zdrowie osób narażonych na jago działanie. Artykuł przedstawia ten problem na przykładzie pomiarów hałasu drogowego w Gdyni. W celu wykonania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku wybrano dwa punkty pomiarowe zlokalizowane...

  Full text in external service