Search results for: zarzadzanie przedsiewzieciami - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: zarzadzanie przedsiewzieciami

Search results for: zarzadzanie przedsiewzieciami

 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi sem. I, studia stacjonarne, II stopnia, budownictwo, WILiŚ, rok. akad. 2022/2023

  e-Learning Courses
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • B. Grzyl
  • A. Cuglewska-Lech
  • A. Siemaszko

  Kurs jest przewidziany dla studentów I semestru studiów magisterskich kierunku budownictwo WILiŚ PG   Osoba odpowiedzialna za przedmiot, realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl  Osoba realizująca zajęcia projektowe: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech; anna.cuglewska-lech@pg.edu.pl Osoba realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska; anna.jakubczyk@pg.edu.pl Osoba...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi sem. I, studia stacjonarne, II stopnia, budownictwo, WILiŚ, rok. akad. 2021/2022

  e-Learning Courses
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • B. Grzyl
  • A. Cuglewska-Lech
  • A. Siemaszko

  Kurs jest przewidziany dla studentów I semestru studiów magisterskich kierunku budownictwo WILiŚ PG   Osoba odpowiedzialna za przedmiot, realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl  Osoba realizująca zajęcia projektowe: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech; anna.cuglewska-lech@pg.edu.pl Osoba realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska; anna.jakubczyk@pg.edu.pl Osoba...

 • Zarządzanie Przedsięwzięciami Budowlanymi sem. I, studia stacjonarne, II stopnia, budownictwo, WILiŚ, rok. akad. 2023/2024

  e-Learning Courses
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • B. Grzyl
  • A. Cuglewska-Lech
  • A. Siemaszko

  Przedmiot jest przewidziany dla studentów I semestru studiów magisterskich kierunku budownictwo WILiŚ PG   Osoba odpowiedzialna za przedmiot, realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl  Osoba realizująca zajęcia projektowe: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech; anna.cuglewska-lech@pg.edu.pl Osoba realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska; anna.jakubczyk@pg.edu.pl Osoba...

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi - sem. zimowy 2022/2023

  e-Learning Courses
  • M. Apollo
  • B. Grzyl

  Kurs na e-nauczaniu wspierający zajęcia stacjonarne Kurs jest przeznaczony dla Studentów VII semestru studiów stacjonarnych inżynierskich  kierunku budownictwo, WILiŚ, specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni: beata.grzyl@pg.edu.pl

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi - sem. zimowy 2023/2024

  e-Learning Courses
  • M. Apollo
  • B. Grzyl

  Kurs jest przeznaczony jako pomocniczy - wspomagający zajęcia odbywające się w formie stacjonarnej. 

 • Fuzzy decision support system for the control of budget and schedule in SPM

  Publication

  Obiektem rozważań jest komputerowy system wspierania decyzji kierowniczych w zakresie zarządzania budżetem i harmonogramem przy realizacji projektów informatycznych. Omawiany system opary jest na dynamicznych modelach rozmytych podlegających bieżącemu dostrajaniu na podstawie danych z obserwacji zarządzanego procesu. Wstępny projekt modeli rozmytych oparty został na danych zarządczych pochodzących z realizacji dwu projektów informatycznych....

 • Deisgning the Data Warehouse for Decision Support System

  Publication

  - Year 2006

  Rozdział w monografii jest poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy hurtowni danych Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania tych hurtowni na potrzeby systemów wspomagania decyzji

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

  Publication

  - Year 2006

  W rozdziale przedstawiono charakterystykę zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi oraz wskazano na przydatność technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsięwzięciem. Stan tych technologii ale głównie poziom ich wykorzystania może mieć kluczowe znaczenie w realizacji przedsięwzięć (osiąganiu założonego celu w ramach przyjętych - harmonogramu i budżetu). Stąd też w ramach koncepcji całej pracy dotyczącej zarządzania...

 • Modelowanie zarządzania przedsięwzięciem informatycznym oparte na zbiorach rozmytych.

  Publication

  Pracy opisuje się koncepcję systemu podejmowania decyzji zarządczych opartą na dynamicznym i rozmytym modelu zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, dostosowanego w swojej specyfice do wspomagania procesów wytwarzania systemów komputerowych opartych na wiedzy. Proponowany model służy w szczególności do zarządzania zmianami finansowania i czasu realizacji projektów informatycznych. Struktura tego modelu opiera się również...

 • Design of knowledge-based systems in environmental engineering.

  Publication

  W pracy omawia się konstrukcję iteracyjnie dostrajającego się modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, stosowanego do wspomagania wytwarzania systemów opartych na wiedzy. Proponowany model służy w szczególności do zarządzania zmianami finansowania i czasu realizacji projektów dotyczących m.in. systemów wykorzystywanych w (inżynierii) ochronie środowiska. Struktura tego modelu zasadza się na teorii systemów...

 • Concept of fuzzy models for social engieering system.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania teorii zbiorów rozmytych do modelowania systemów społecznych. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania systemów technicznych oraz wskazano na ograniczenia modelowania dla systemów społecznych. Szczegółowo omówiono model zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi jako przykład modelowania systemu społeczno technicznego.

 • Methods of building knowledge-based systems applied in software project management

  Publication

  - Year 2005

  Praca zawiera rozdział poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy systemów dla potrzeb zarządzania koncentrując uwagę na systemach opartych na wiedzy. Następnie omówiono możliwości zastosowania teorii zbiorów rozmytych do modelowania wiedzy. Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania zbiorów rozmytych i systemów opartych na wiedzy...

 • Model rozmyty zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstwiono budowę samonastrajalnego modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, który będzie wykorzystywany do wspomagania wytwarzania systemów opartych na wiedzy. Proponowany model bazuje on na rozwiązaniach opartych na wiedzy oraz teorii systemów dynamicznych i zbiorów rozmytych. W szczegółowej konstrukcji wykorzystano wiedzę dotyczącą zarządzania rzeczywistymi przedsięwzięciami informatycznymi (PATRIC i...

 • Knowledge management and fuzzy modelling in software engineering

  Publication

  - Year 2005

  Praca zawiera rozdział poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy systemów dla potrzeb zarządzania koncentrując uwagę na systemach opartych na wiedzy. Następnie omówiono możliwości zastosowania teorii zbiorów rozmytych do modelowania wiedzy. Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania zbiorów rozmytych i systemów opartych na wiedzy...

 • Management of changes in software engineering

  Publication

  - Year 2005

  Praca zawiera rozdział poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy systemów dla potrzeb zarządzania koncentrując uwagę na systemach opartych na wiedzy. Następnie omówiono możliwości zastosowania teorii zbiorów rozmytych do modelowania wiedzy. Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania zbiorów rozmytych i systemów opartych na wiedzy...

 • Strojenie modeli rozmytych z wykorzystaniem metod opartych na klastervzacii na przykładzie problemu zarządzania.

  Publication

  W artykule rozważa się zagadnienie strojenia modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, wskazując na metody, które zapewniają wysoką dokładność otrzymywanych wyników, przy możliwie niedużym nakładzie obliczeń. W pierwszej kolejności stosuje się podejścia, które wynikają z intuicji i doświadczenia autorów, oparte na twardej metodzie jednowymiarowej klasteryzacji K-means z wykorzystaniem trójkątnego kształtu...

 • Czynniki wpływające na szybkość upowszechniania się telepracy w polskiej perspektywie

  Publication

  - Year 2002

  Telepraca staje się coraz bardziej popularna. Jednak szybkość jej upow-szechniania zależy od wielu czynników, takich jak: technologiczne, psycho-logiczne czy organizacyjne. Ważkim problemem staje się kwestia zaufaniamiędzy partnerami. Dodatkowo jest powstrzymywana w Polsce przez słabą inf- rastrukturę teleinformatyczną. Mimo to widać, że jest ona bardzo dynamicz-nie rozwijającą się dziedziną.

 • Model i system rozmyty zarządzania zespołami projektowymi realizującymi przedsięwzięcia informatyczne oraz ocena procesów wytwarzania systemów opartych na wiedzy

  W pracy omawia się konstrukcję samonastrajającego modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, stosowanego do wspomagania wytwarzania systemów opartych na wiedzy. Proponowany model służy w szczególności do zarządzania zmianami finansowania i czasu realizacji projektów. Opiera się on na eksperymentalnej regułowej wiedzy, pochodzącej z realizacji zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, na teorii systemów...

 • Harmonogramowanie realizacji projektów - przegląd modeli. W: Inżynieria za- rządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 33-52 bibliogr. 124 poz.

  Publication

  - Year 2003

  Niniejszy rozdzial dotyczy obszru harmonogramowania ptojektów, problemów, które były przedmiotem badań w ostatnich latach wraz z próbą klasyfikacji wykorzystywanych modeli oparta na wybranych kryteriach: zakresu decyzji i rodzaju uwzględnionych ograniczeń.

 • Concept of building knowledge based systems applied in software project management.

  Publication

  - Year 2003

  W artykule przedstawiono koncepcję budowy systemów opartych na wiedzy. Koncepcja ta bazuje na wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych oraz metodach ustawicznego modelowania. W artykule wskazano na metody strojenia i adaptacji tych modeli

 • Design of knowledge based systems in environmental engineering.

  Publication

  W pracy omawia się konstrukcję samo narastającego modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, stosowanego do wspomagania wytwarzania systemów opartych na wiedzy. Proponowany model służy w szczególności do zarządzania zmianami finansowania i czasu realizacji projektów. Opiera się on na eksperymentalnej regułowej wiedzy, pochodzącej z realizacji zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, na teorii systemów...