Tomasz Muszyński - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

  • Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Rektor , Politechnika Gdańska - 2017

  • Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Rektor , Politechnika Gdańska - 2016

seen 585 times