Department of Radiocommunication Systems and Networks - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Department of Radiocommunication Systems and Networks

Research Teams

  • Zespół Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

    Aktualnie zespół Katedry prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności zaliczamy badania systemowe w następujących obszarach: trendy rozwojowe współczesnej radiokomunikacji obejmujące systemy LTE, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie zasobami radiowymi, radio programowalne określane skrótowo nazwą SDR (Software Defined Radio), zwłaszcza...

Research Equipment

n/a