Department of Polymers Technology - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Polymers Technology

Research Teams

  • Katedra Technologii Polimerów

    W Katedrze Technologii Polimerów realizowane są prace badawczo-wdrożeniowe, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone są szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe technologie i przeprowadzamy modyfikacje technologii już istniejących.

Research Equipment

n/a