Adam Bolt - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Wpływ czynników chemicznych i termomechanicznych na właściwosci georusztu jednokierunkowego PEHD

  PhD thesis

  mgr inż. Agnieszka Kiersnowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - 2018

 • Redukcja amplitudy drgań podłoza gruntowego przy pogrążaniu grodzic za pomocą ciśnieniowego podpłukiwania wodą

  PhD thesis

  mgr inż. Artur Jaroń - Politechnika Śląska Wydział Budownictwa Katedra Geotechniki i Dróg - 2017

 • Kryteria i metodyka oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej

  Dissertation

  dr hab inż Andrzej Raganowicz - Politechnika Rzeszowska - 2016

 • Wpływ temperatury oraz prędkości rozciągąnia na odkształcalność i wytrzymałość geotkaniny

  PhD thesis

  mgr inż. Sylwia Stępień - Szkoła Główna Gospodaretwa Wiejskiego w Warszawie - 2016

 • Badania właściwości mechanicznych tkanin technicznych

  Dissertation

  dr hab. inż Andrzej Ambroziak - Politechnika Gdańska - 2015

 • Analiza wpływu zagęszczania kolejnych warstw zasypowych na stan nasypu budowlanego

  PhD thesis

  Dr inż Łukasz Kumor - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy - 2014

 • Wzmacnianie konstrukcji i podłoża nawierzchni drogowych przy użyciu geosyntetyków

  Dissertation

  Dr hab inż Krystyna Kazimierowicz Frankowska - Instytut Budownictwa Wodnego PAN W Gdańsku - 2013

 • Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na Lubuskim odcinku Odry

  PhD thesis

  dr inż. A. Assani - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze - 2011

 • 1. Trojnar K: „Stateczność fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo”

  Dissertation

  Dr hab. inż. Krzysztof Trojnar - Politechnika Gdańska WIL i Ś - 2011

 • Analiza teoretyczna i doświadczalna wzmocnienia podłoża metodą wymiany dynamicznej

  PhD thesis

  dr inż. S. Kwiecień - Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 2008

 • Stateczność fundamentów bezpośrednich posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego

  PhD thesis

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej - 2007

 • Analiza pracy niskiego nasypu zbrojonego geosiatkami na palach

  PhD thesis

  Dr inż. Jan Haftka - Studium doktoranckie WILiŚ, Gdańsk - 2005

 • Ocena nośności pali na podstawie badań sondą CPT

  PhD thesis

  Dr inż. Maciej Stęczniewski - Studium doktoranckie WBWiIŚ PG Gdańsk - 2003

 • Filtracja w gruntach stosowanych w uszczelnieniach składowisk

  PhD thesis

  Dr inż. M. Jaromińska - WBWiIŚ PG Gdańsk 2003 - 2003

 • Analiza stref deformacji w modelowym ośrodku rozdrobnionym

  PhD thesis

  Dr inż. Mariusz Wyroślak - Studium doktoranckie WBWiŚ PG - 2002

 • Zmiana wytrzymałości gruntów spoistych stabilizowanych chemicznie

  PhD thesis

  Dr inż. A. Osiński - SGGW Warszawa - 2002

 • Analiza stateczności fundamentów bezpośrednich obciążonych cyklicznie”

  PhD thesis

  Dr inż Rafał Buca - Studium doktoranckie WBWiŚ PG - 2002

 • „ Analiza ugięć rur z PVC ułożonych w gruncie

  PhD thesis

  Dr inż Urszula Kubicka - Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej - 2001

 • Undreined response of cohesionless soil to monotonnic loading. Reakcja gruntów niespoistych na obciążenia monotoniczne w warunkach bez odpływu,

  PhD thesis

  dr nauk technicznych M. Lipiński - Szkoła Główna Gospodarki Wiejskiej w Warszawie - 2000

 • Badanie wodoprzepuszczalności podłużnej geosyntetyków.

  PhD thesis

  Dr inż. Jacek Dańczak - Politechnika Gdańska Sudium doktoranckie WILiŚ - 2000

 • Nośność zbrojonego podłoża gruntowego obciążonego fundamentem wyciąganym.

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska - 2000

seen 1262 times