Adam Bolt - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • PSG IGS Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne Chapter of IGS

  Multinational organisation

  at position: Prezydent. 2008 -2012, członek zarządu do 2012- 2016, Przew. komisji rewizyjnej

 • Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne (PSG ) Polish Chapter of IGS

  Multinational organisation

  at position: Przewodniczący Komitetu organizacyjnego VII Europejskiej KonferencjiGeosyntetyczne

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Parlamentarny Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych

  Senat RP Polska

  Prace nad stanowiskiem i zadaniami PZRDW i ZE w sprawach: a. organizacji i funkcjonowania żeglugi śródlądowej po uchwaleniu Prawa wodnego i zmian organizacyjnych w ministerstwach; b. realizacji strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, w tym hierarchii priorytetów; c. wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym d. opracowanie założeń dla „Białej księgi transportu śródlądowego w Polsce”.

 • Przekop przez Mierzeję Wiślaną Koordynator Zespołu Eksperckiego Branży Hydrotechnicznej Mostowej i Drogowej

  Gdański Urząd Morski w Gdyni Polska

  Nadzór naukowo-technicznego podczas opracowywania projektów obiektów hydrotechnicznych, mostowych i drogowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską” - recenzje, koreferaty, analizy i opinie techniczne, do rozwiązań projektowych, niezależne analizy i opracowania raportów z przeprowadzonych prac oraz pisemnej opinii wszystkich elementów projektów budowlanych branży hydrotechnicznej, mostowej i drogowej w tym rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania na trwałość i utrzymanie obiektów inżynierskich i elementów posadowienia obiektów w nawiązaniu do warunków gruntowych określonych na podstawie badań w stanie naturalnym. Umowa zawarta przez PG z Urzędem Morskim w Gdyni nr T/1-BO-3800-73/635-98/17 z dnia 16.08.2017 do dnia 16.02.2019.

 • Zespół Ekspercki w Branży Geotechnicznej. Drogowej i Mostowej Koordynator branzy Geotechnicznej

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

  Nadzór naukowy nad projektem drogi szybkiego ruchu E-7 na odcinku Koszwały –Kazimierzowo,

 • Zespół Ekspertów - Branża Hydrotechniczna Program Białoruś Polska IPBU809/E40/FSRService

  Instytut Morski w Gdańsku Polska

  • opiniowanie i konsultacja problemów technicznych i nawigacyjnych drogi wodnej E40 w zakresie programu IPBU809/E40/FSR/Service/ Odbudowa Drogi Wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania

seen 1313 times