Agnieszka Landowska - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

 • Nagroda Rektora PG I stopnia zespołowa za działalność w Komisji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku

  Nagroda Rektora PG

  Awarded by Rektor PG - 2017

 • Nagroda Rektora PG III stopnia indywidualna za prace dydaktyczne w 2016 roku

  Nagroda Rektora PG

  Awarded by Rektor PG - 2017

 • Santander Universidades na krótkoterminowy zagraniczny pobyt badawczy

  Stypendium

  Awarded by PG - 2017

 • Finalista Konkursu e-Learning Excellence Award, za: Friendly Applications supporting education of children with autism (Certificate of Merit) na konferencji European Conference on E-learning ECEL 2016, Praga, Czechy 27-28.10.2016

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by European Conference on E-learning Committee - 2016

 • Medal 10-lecia Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka dla WETI za Przyjazne Aplikacje wspomagające terapię dzieci z autyzmem

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - 2016

 • Best Poster Award na konferencji European Conference on E-learning ECEL 2016, Praga, Czechy 27-28.10.2016 za poster Behaviometrics of digital games for children with autism spectrum disorder

  BestPoster Award

  Awarded by European Conference on E-learning Committee - 2016

 • Brązowy medal na targach IENA, Nuremberg, Niemcy 27-30 października 2016 za wynalazek "Automatyczny pomiar postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu"

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by IENA - 2016

 • Nagroda I stopnia Dziekana WETI za opiekę nad projektem grupowym Monitorowanie osób z autyzmem. 29.02.2016

  Nagroda Dziekana WETI PG

  Awarded by Dziekan WETI PG - 2016

 • • Złoty medal na targach Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE, 9-11 grudnia 2016, Kaohsiung, Taiwan, za wynalazek "Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu"

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by WIIPA - 2016

 • Nagroda Rektora PG zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną w 2014 roku

  Nagroda Rektora PG

  Awarded by Rektor PG - 2015

 • Nagroda Dziekana WETI PG jako opiekuna za zrealizowany projekt grupowy Projekt i implementacja aplikacji edukacyjnej dla dzieci z autyzmem

  Nagroda Dziekana WETI PG

  Awarded by Dziekan WETI PG - 2015

 • Nagroda Best Paper Award za artykuł: Kolakowska, A.; Landowska, A.; Szwoch, M.; Szwoch, W.; Wrobel, M.R.: Emotion recognition and its application in software engineering, The 6th International Conference on Human System Interaction (HSI)

  Best Paper Award

  Awarded by Conference on Human System Interaction (HSI) Program Committee - 2013

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2009 roku

  Nagroda Rektora PG

  Awarded by JM Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

 • Wyróżnienie referatu "Możliwości komputerowego wspomagania interaktywnych ćwiczeń i testów" w ramach cyklu seminaryjnego Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice

  Best Paper Award

  Awarded by Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - 2004

seen 2725 times