Laboratorium Badań Terenowych - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Badań Terenowych

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-01-1985) diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe

Research Kind

 • badania in situ obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich w zakresie obciążeń, przemieszczeń, odkształceń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji
 • interpretację wyników badań, zaawansowane analizy i modele teoretyczne
 • monitorowanie oraz specjalistyczne usługi związane z monitorowaniem, diagnostyką i identyfikacją obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich
 • badania odbiorowe i sprawdzające obiektów mostowych - próbne obciążenia

Laboratory accreditation

 • Foreign accreditation (AB 1614 from 14-07-2016)
  Badania mechaniczne obiektów i wyrobów budowlanych: 1 - statyczny i dynamiczny pomiar przemieszczeń 2 - statyczny i dynamiczny pomiar odkształceń/napreżeń 3 - pomiar przyspieszeń drgań

Research procedure list

 • Statyczny i dynamiczny pomiar przemieszczeń obiektów mostowych: 1 - pomiar ugięć i przemieszczeń pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, zakres do 100mm, pomiar przetwornikami przemieszczeń na sygnał elektryczny 2 - pomiar przemieszczeń pod obciążeniem statycznym za pomocą czujników zegarkowych, zakres 0-100mm 3 - pomiar ugięć i przemieszczeń pod obciążeniem statycznym, zakres 0-1000mm, pomiar z zastosowaniem niwelacji geometrycznej
  (valid 14-07-2016 to 13-07-2020)
 • Pomiar odkształceń/naprężeń pod obciążeniem statycznym i dynamicznym obiektów mostowych, zakres +/- 2500 nm/m, pomiar z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej i extensometrów indukcyjnych
  (valid 14-07-2016 to 13-07-2020)
 • Pomiar przyspieszeń drgań obiektów mostowych z zastosowaniem akcelerometrów, zakres: amplituda +/-60m/s2, częstotliwość 0-200Hz
  (valid 14-07-2016 to 13-07-2020)

Quality assurance

 • AB 1416 - PN-EN ISO/IEC 17025:2005 # Standard międzynarodowy
  Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  (valid 14-07-2016 to 13-07-2020)

Details

Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
mgr inż. Maciej Malinowski
Homepage:
www.wilies.pg.edu.pl/labbt open in new tab
Maintainer:
mgr inż. Maciej Malinowski
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4320 times