Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

Research topics / Laboratory research field

  • (valid from 01-07-2015) Badania procesów i zjawisk w czasie realizacji obiegu roboczego w silniku z zapłonem samoczynnym dla potrzeb diagnostyki maszyn tłokowych.

Research Kind

  • Badania poziomu emisji toksycznych składników spalin
  • Badania procesów cieplno-przepływowych w układach impulsowych
  • Diagnostyka wibroakustyczna maszyn tłokowych
  • Indykowanie silnika z zapłonem samoczynnym

NCN discipline

  • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Research field & subject

  • M. Badania inne / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne
  • L. Badania nieniszczące / 13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe
  • G. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) / 13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe

Details

Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
dr inż. Jacek Rudnicki
phone: 583472973
Maintainer:
dr inż. Jacek Rudnicki
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4733 times