Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie - Project - MOST Wiedzy

Search

Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie

Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie obejmują wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i pomiarów odsłoniętych partii murów. W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi w Barczewie możliwe będzie ustalenie chronologii względnej przemurowań. Wyniki badań zostaną skonfrontowane z zachowanymi zespołami akt budowlanych (z zespole rejencji kwidzyńskiej i rejencji olsztyńskiej) poszczególnych obiektów. W przypadku Chełmna – kościół św. Mikołaja i Jakuba został przed 2010 r. wyremontowany, jednak prowadzone prace nie zabezpieczyły go przed kapilarnym podciąganiem wody. W wyniku tego w 2015 r. skuto tynki w przyziemu odsłaniając wiele nieudokumentowanych elementów jego architektury (m.in. ślady zlikwidowanego lektorium). Projekt zacieśnia współpracę Politechniki Gdańskiej z podmiotami zarządzającymi obiektami zabytkowymi (parafiami w Barczewie i Chełmnie). Praktycznym celem jest również uzyskanie finansowania dla prac, które w najbliższych latach stanowić będą przedmiot aplikowania po granty krajowe (NCN) w ramach programów OPUS lub SONATA

Details

Project's funding:
MINIATURA
Agreement:
z dnia 2017-09-26
Realisation period:
2017-10-11 - 2018-10-10
Project manager:
dr inż. arch. Piotr Samól
Realised in:
Department of History, Theory of Architecture and Monument Conservation
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times