Nanocrystalline ceramic materials for efficient electrochemical energy conversion - Project - MOST Wiedzy

Search

Nanocrystalline ceramic materials for efficient electrochemical energy conversion

Projekt opracuje wydajne urządzenia do konwersji energii z wykorzystaniem metod eletrochemicznych. Badane będą wysokotemperaturowe ogniwa tlenkowe oraz niskotemperaturowe elektrolizery alkaliczne. Do konstrukcji urządzeń zastosowane zostaną współczesne metody przygotowania materiałów o strukturze nanokrystalicznej: elektroprzędzenie, piroliza aerozolowa i inne. Badane będą zarówno nowe materiały jak i rozwijane będą już te istniejące, które będą np. modyfikowane powierzchniowo przez inne związki. W projekcie powstaną demonstacje technologii na małą skalę w celu możliwego zainteresowania partnerów przemysłowych oraz z innych ośrodków naukowo-badawczych. Projekt prowadzony będzie we współpracy międzynarodowej z silnymi partnerami, wzmacniając znaczenie uczelni na arenie międzynarodowej.

Details

Project's acronym:
NaCEnCo
Project's funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Agreement:
POIR.04.04.00-00-42E9/17-00 POIR.04.04.00-00-42E9/17-00 z dnia 2018-10-31
Realisation period:
2018-10-01 - 2021-09-30
Project manager:
dr inż. Sebastian Molin
Realised in:
Department of Biomedical Engineering
Project's value:
2 333 750.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

seen 33 times