Nanokrystaliczne materiały ceramiczne dla wydajnej elektrochemicznej konwersji energii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanokrystaliczne materiały ceramiczne dla wydajnej elektrochemicznej konwersji energii

Projekt opracuje wydajne urządzenia do konwersji energii z wykorzystaniem metod eletrochemicznych. Badane będą wysokotemperaturowe ogniwa tlenkowe oraz niskotemperaturowe elektrolizery alkaliczne. Do konstrukcji urządzeń zastosowane zostaną współczesne metody przygotowania materiałów o strukturze nanokrystalicznej: elektroprzędzenie, piroliza aerozolowa i inne. Badane będą zarówno nowe materiały jak i rozwijane będą już te istniejące, które będą np. modyfikowane powierzchniowo przez inne związki. W projekcie powstaną demonstacje technologii na małą skalę w celu możliwego zainteresowania partnerów przemysłowych oraz z innych ośrodków naukowo-badawczych. Projekt prowadzony będzie we współpracy międzynarodowej z silnymi partnerami, wzmacniając znaczenie uczelni na arenie międzynarodowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NaCEnCo
Finansowanie projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Porozumienie:
POIR.04.04.00-00-42E9/17-00 z dnia 2018-10-31
Okres realizacji:
2018-10-01 - 2021-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sebastian Molin
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wartość projektu:
2 333 750.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Projektów

2020

2019

wyświetlono 104 razy