Opracowanie niskoemisyjnej technologii wytwarzania modyfikowanych regeneratów gumowych jako proekologiczna metoda recyklingu zużytych opon samochodowych - Project - MOST Wiedzy

Search

Opracowanie niskoemisyjnej technologii wytwarzania modyfikowanych regeneratów gumowych jako proekologiczna metoda recyklingu zużytych opon samochodowych

Celem projektu jest opracowanie niskoemisyjnej technologii wytwarzania regeneratów gumowych modyfikowanych związkami sieciującymi (m.in. nadtlenkami, przyspieszaczami). Podczas zaplanowanych prac badawczych określony zostanie wpływ zastosowanych związków sieciujących na charakterystykę przetwórstwa i wybrane właściwości (np. fizyko-mechaniczne, termiczne) mieszanek kauczukowych zawierających modyfikowane regeneraty. W efekcie finalnym, otrzymane zostaną tanie rewulkanizaty gumowe o nowych właściwościach użytkowych.

Details

Project's acronym:
TECH4REC
Project's funding:
LIDER
Agreement:
LIDER/6/0035/L-8/16/NCBR/2017 LIDER/6/0035/L-8/16/NCBR/2017 z dnia 2017-11-22
Realisation period:
2018-02-01 - 2021-01-31
Project manager:
dr inż. Krzysztof Formela
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

seen 82 times