Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Business contact

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Research topics

 • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej
 • Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości
 • Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zjawiska kawitacji
Instrumentalizacja pomiaru zapachów z wykorzystaniem urządzeń typu elektroniczny nos
 • Metody analizy danych i chemometria, dedykowane szczególnie do wieloczujnikowych układów pomiarowych
 • Precypitacja sub-mikrocząstek w skali technicznej
 • Nowe rozwiązania w zakresie biofiltracji powietrza
 • Otrzymywanie i badania właściwości trakcyjnych nowych formulacji biopaliw do silników z zapłonem samoczynnym
 • Sorpcyjne oraz membranowe techniki i technologie rozdzielania mieszanin w celu otrzymania czystych składników, w szczególności aktywnych farmaceutycznie metabolitów z materiałów roślinnych i bakterii
 • Hydrodynamika i wymiana masy w układach gaz- ciecz oraz gaz- ciało stałe- ciecz
 • Nowe metodyki analityki technicznej i analityki procesowej

Oferta Usługowa

  Oferta Badawcza

  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania oraz zjawiska kawitacji

  Verified by

  Gdańsk University of Technology

  seen 164 times