Search results for: PROBLEMS AND CHALLENGES - MOST Wiedzy

Search

Search results for: PROBLEMS AND CHALLENGES

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (60)

Search results for: PROBLEMS AND CHALLENGES

 • Information Assurance Group (IAG)

  Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

 • Zespół Technologii Sieciowych i Inżynierii Bezpieczeństwa

  1. Analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego infrastruktury krytycznej; 2. Modelowanie, synteza oraz projektowanie systemów monitorowania, sterowania i automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych PLC i systemów informatycznych; 3. Diagnostyka i zarządzanie procesami eksploatacji systemów technicznych.

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (11)

Search results for: PROBLEMS AND CHALLENGES

Other results Pokaż wszystkie wyniki (63)

Search results for: PROBLEMS AND CHALLENGES

 • Landfills in Poland. Problems and challenges.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono charakterystykę ogólną składowisk odpadów w Polsce. Przeanalizowano osiadanie oraz stateczność skarp wybranych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Omówiono badania geotechniczne wykonywane na składowiskach odpadów oraz przeanalizowano uzyskane wyniki badań. Wskazano podstawowe problemy i wyzwania dla geotechników związane z budową i eksploatacją bezpiecznych składowisk odpadów.

 • Analytics of Surfactants in the Environment: Problems and Challenges

  Surfactants (surface active agents = SAAs) are a group of compoundswith specific physicochemical properties (amphiphilicity,solubility in polar and nonpolar liquids, ability to form micelles,adsorption at phase boundaries).1,2 Because of their properties,surface-active compounds are widely applied in industry and thehousehold (e.g., in detergents, personal-care products, paints,pesticides, petroleum products). As their applications...

 • Environmental analytics and monitoring. Problems and challenges

  Publication

  - 2005

  W pracy przedstawiono: a. cele i zadania monitoringu środowiskowego, b. klasyfikację urządzeń kontrolno-pomiarowych i metodyk analitycznych wykorzystywanych w badaniach środowiska, c.możliwość wykorzystania r.óżnych ypów informacji analitycznych w chemii środowiska.

 • Cyanides in the environment—analysis—problems and challenges

  Cyanide toxicity and their environmental impact are well known. Nevertheless, they are still used in the mining, galvanic and chemical industries. As a result of industrial activities, cyanides are released in various forms to all elements of the environment. In a natural environment, cyanide exists as cyanogenic glycosides in plants seeds. Too much consumption can cause unpleasant side effects. However, environmental tobacco smoke...

  Full text available

 • Endocrine Disrupting Compounds – Problems and Challenges

  In this chapter, information about some of the estrogenic compounds and their environmental fate and biological influence can be found. Special attention is paid to the review of the analytical approaches used at the stages of detection and determination of Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) in the environmental samples. Also, a brief characterization of both cellular and non-cellular bioassays is presented. The discovery of...

  Full text in external service