Search results for: pv - MOST Wiedzy

Search

Search results for: pv

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (18)

Search results for: pv

 • Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

  * zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw * możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania * opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych * opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych *...

 • Zespół Biomateriałów

  Inżynieria i technologia biomateriałów, inżynieria powierzchni, wytwarzanie implantów metalowych, rozwój materiałów odpornych na korozję

 • Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

  * nieliniowe sterowanie maszynami elektrycznymi * napędy elektryczne o sterowaniu bez czujnikowym * sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, w tym przekształtnikami na średnie napięcia i przekształtnikami sieciowymi * energoelektroniczne układy przetwarzania energii w odnawialnych źródłach energii * projektowanie i badanie falowników i przetwornic * projektowanie układów sterowania mikroprocesorowego z wykorzystaniem...

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (6)

Search results for: pv

Other results Pokaż wszystkie wyniki (145)

Search results for: pv

 • Technologie recyklingu modułów PV

  Dla Europy spodziewana masa wycofanych z użycia modułów w 2040 r. wyniesie 33 500 ton. Istotny problem stanowi fakt, że niektóre moduły zawierają pewne ilości szkodliwych materiałów, takich jak kadm, ołów, tellur i selen. W polityce Unii Europejskiej uwzględniono rozszerzoną odpowiedzialność producentów za produkty, obejmującą cały okres ich istnienia.

 • Instalacje PV zintegrowane z budynkiem

  Publication

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) - architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaicznezintegrowane z budynkami - to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej,pozwalająca na połączenie systemu generującego energie elektryczna z obiektami takimi jak domy mieszkalne,szkoły i biurowce. Obecnie instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w prestiżowych projektach, takichjak...

 • The use of LiFePO4 technology in autonomous PV systems

  Publication

  - Year 2014

  Battery manufacturing based on the flow of lithium ions is currently the fastest growing and the most promising technology. It is used in many applications - from the smallest electronic devices to the large-scale energy trays. However, in the PV systems lead-acid batteries are still the most commonly used. As they are much cheaper they also come with a number of significant disadvantages. It is anticipated that they will be replaced...

 • Możliwości i korzyści z likwidacji zużytych modułów PV

  Publication

  Systemy fotowoltaiczne stanowią proekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł zasilania. Jednak aby pozostawały one bez negatywnego wpływu na środowisko, konieczne jest rozwiązanie problemu zagospodarowania zużytych elementów tych systemów. Do tej pory ani przemysł, ani ustawodawstwo nie wypracowały uniwersalnej metody likwidacji modułów, wycofanych z użytku - tych, które uległy uszkodzeniu oraz tych, dla których skończył...

 • An Optimal Power Point Tracking Algorithm in a Solar PV Generation System

  Publication

  - Acta Energetica - Year 2019

  The non-linearity in I-V characteristics of a PV panel requires to be operated at knee point to extract maximum power. In order to operate the panel at optimal point, maximum power point tracking (MPPT) algorithm is employed in the control structure. The main objective of MPP tracking is to keep the operation at knee point of I-V characteristics under varying condition of temperature and solar insolation. Under non uniform solar...

  Full text to download in external service