Search results for: tribologia - MOST Wiedzy

Search

Search results for: tribologia

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: tribologia

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (1)

Search results for: tribologia

 • GUT Tribology

  * badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych * badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi * teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI) * eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe) * projektowanie nowych i modernizacja istniejących...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (117)

Search results for: tribologia

 • ANALYSIS OF THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF A HYDRODYNAMIC WATER-LUBRICATED BEARING IN A HYDROELECTRIC POwER PLANT

  Publication

  - TRIBOLOGIA - 2018

  The paper presents an analysis of the load-carrying capacity of a historic hydrodynamic water-lubricated radial bearing of an unconventional segment design installed in the Braniewo Hydroelectric Power Plant. The aim of the calculations was to determine whether the bearing operates in the conditions of hydrodynamic or mixed lubrication, as well as to establish the optimal geometry of the axial grooves allowing for the highest load-carrying...

  Full text available

 • TRIBOLOGIA

  Magazines
  SHERPA RoMEO Gray Help

  ISSN: 0208-7774

 • Tribology of the cartilage cells in the intelligent bioreactor

  Publication

  W badaniach analityczno-numerycznych wyznaczone zostały pola prędkości przepływu lepkosprężystej, odżywczej nienewtonowskiej cieczy biologicznej, a także powstające siły tarcia w trakcie hodowli w warstwie granicznej wokoło powierzchni hodowanych komórek w bioreaktorach, stawach człowieka oraz w szczelinach mikrołożysk. Dodatkowo rozpatrywane będą przepływy potencjalne płynu stawowego z jamy stawowej, które odżywiają chrząstkę...

 • Oleje smarowe do pilarek - problem dla miasta i środowiska

  Publication

  Środki smarowe eksploatowane są w różnych urządzeniach tnących. Olej smarowy uznaje się za element budowy maszyny, którego zadaniem jest stworzenie warstwy w postaci mikrofilmu pomiędzy dwoma poruszającymi się elementami urządzenia. Warstwa taka ma za zadanie zminimalizowanie tarcia, zapiekania się elementów maszyny oraz zmywanie nagarów i mikrocząstek zaokludowanych na powierzchni urządzenia. Zapobiega to m. in. pojawieniu się...

  Full text available

 • METODY KONTROLI OLEJOW SMAROWYCH EMITOWANYCH DO ŚRODOWISKA

  Publication

  Emitowane do środowiska oleje smarowe wykorzystywane w otwartych układach tnących, głowicach harwesterów, powinny zawierać wyłącznie biodegradowalne składniki. Składniki środków smarowych produkowanych z ropy naftowej wykazują negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie, dlatego ich stosowanie w otwartych układach tnących powinno być zabronione, a użycie karane.

  Full text available