Dominik Kreft - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

 • Etapy projektowania statków oraz przepływ dokumentacji

  W artykule przedstawiono główne etapy projektu okrętowego wg. różnych autorów. Następnie opisano zakres prac dla każdego z etapów i przedstawiono je w postaci spirali projektowej. Przedstawiono i opisano również schemat przepływu dokumentacji podczas realizacji projektu klasyfikacyjnego z wyszczególnieniem armatora, biura projektowego, stoczni oraz towarzystwa klasyfikacyjnego.

  Full text available

 • Cargo ships heat demand - operational experiment

  The paper presents the results of an experiment conducted on two cargo ships – a 5300 TEU container with a steam heating system and a 7500 dwt general cargo ship with a thermal oil system. On both ships research has been carried out using specially designed measuring equipment. After gathering data about flow velocity and temperatures (steam/ cooling water/ thermal oil/ seawater/ outside air), calculations have been done, resulting...

  Full text available

 • Projektowanie drzwi przeciwpożarowych - propozycja metody

  - Izolacje - 2020

  W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydło- wych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.

  Full text available

seen 175 times