Jakub Drewnowski - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

  • Zespół Katedry Inżynierii Sanitarnej

    Katedra realizuje swoje zadania badawcze w takim zakresie jak opracowywanie metody podczyszczania lub oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ich pomiary. Drugą gałęzią zainteresowań są modele matematyczne i symulacje procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, opracowywanie symulacji strategii eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych.

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • International Water Association (IWA)

    Multinational organisation

    Conducted 2010-01-01 - 2014-01-01 at position: Członek

seen 399 times