Janina Grabowska - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

  • Substancje zapachowe. Rozdział 7

    - Year 2007

    Omówiono lotne substancje zapachowe naturalnie występujące w żywności, np. ryb oraz warzyw i grzybów, scharakteryzowano substancje uczestniczące w kształtowaniu się aromatu mięsa oraz substancje zapachowe powstające wskutek fermentacji, ogrzewania i przechowywania żywności.

  • Substancje zapachowe

    - Year 2002

    Wiele substancji odpowiedzialnych za zapach i smak żywności tworzy się w na-turalnych procesach dojrzewania przypraw, ziół, owoców i warzyw. Część tychsubstancji jest wytwarzana przez drobnoustroje. Lotne związki zapachowe pow-stają z prekursorów w różnych procesach produkcji żywności - w reakcjachMaillarda, karmelizacji, degradacji cieplnej i utlenianiu lipidów.

seen 65 times