Kamila Sadowska - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

Conducted classes

Reviewed papers list

 • Mechaniczna eksfoliacja oraz badanie dwuwymiarowego MoS2 z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, spektroskopii Ramana oraz fotoluminescencji

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Synteza i charakterystyka nanokompozytu składającego się z polimeru przewodzącego oraz zredukowanego tlenku grafenu jako materiału elektrodowego do superkondensatorów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Synteza i badania struktury pionowo uporządkowanych nanorurek węglowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WFTiMS - 2013

seen 2259 times