Kamila Sadowska - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

 • Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2018

  dydaktyczna

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2019

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia badawczo-rozwojowe w roku 2018

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2019

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2018

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2019

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia badawczo-rozwojowe w roku 2017

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2018

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2017

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2018

 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność organizacyjną w 2015 r.

  zespołowa III stopnia

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

 • Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

  dydaktyczna

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Stypendium ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (zwanego w skrócie: „Projektem Advanced PhD”), POKL.04.03.00-00-238/12

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2014

 • nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki za osiągnięcia naukowe w roku 2012

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

 • I Nagroda w VII konkursie miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularno-naukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” - 2012

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

 • I nagroda w kategorii "Nagroda Promocyjna" w 15 edycji konkursu Siemensa za wybitną pracę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Politechnika warszawska i firma Siemens - 2010

 • Wyróżnienie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę doktorską obronioną

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - 2009

 • II nagroda w konkursie Grupy ENERGA na najlepsze rozprawy doktorskie obronione w roku akademickim 2008/2009

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Grupa ENERGA - 2009

 • Laureatka projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, I edycja”, realizowanego w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego

  Awarded by Rektor - 2008

 • Wyróżnienie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę magisterską obronioną

  Awarded by Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - 2005

seen 2259 times