Krzysztof Formela - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

 • Nagroda Rektora III stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za indywidualne osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w 2017 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda Rektora I stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2017 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda Rektora II stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za zespołowe osiągnięcia organizacyjne w 2017 r., 2018, Gdańsk.

  Osiągnięcia organizacyjne

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda Rektora I stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2016 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • 4. Laureat XII edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r.,

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2017

 • Nagroda Rektora II stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2015 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

 • Nagroda Rektora II stopnia dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2014 r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2015

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. "Badania wpływu warunków wytłaczania dwuślimakowego na proces termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych."

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rada Wydziału Chemicznego, Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Nagroda główna w konkursie na najlepszy poster podczas XXI Konferencji Naukowej Modyfikacja Polimerów MODPOL 2013

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Komitet Naukowy Konferencji MODPOL 2013, Kudowa Zdrój - 2013

 • Laureat konkursu w ramach IV edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk - 2012

 • Srebrny Medal (nagroda zespołowa: J.Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Stelmasik, K. Formela, M. Sienkiewicz) w konkursie Innowacje 2011 za „Pianki poliuretanowe modyfikowane białkami zwierzęcymi do zastosowań biomedycznych.”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Technicon Innowacje, Gdańsk - 2011

 • Nagroda specjalna w I edycji ogólnopolskiego konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności, za pracę magisterską pt. „Badania przemysłowe w zakresie opracowania technologii produkcji uszczelniacza butylowego na bazie recyklatu gumowego.”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorstw (PARP), w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Warszawa - 2010

seen 7559 times