Laboratories - Catalog Laboratories - MOST Wiedzy

Search

Catalog Laboratories

Filters

total: 2

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Laboratories

  • Piotr Grudowski

    Laboratories

    Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych, Testowanie elementów mechatronicznych

  • Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji Niskiego Pułapu

    Laboratories

    W pracowni prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji, szczególnie z niskiego pułapu czyli z bezzałogowych statków powietrznych. W ramach działań pracowni prowadzone są pomiary terenowe z użyciem nowoczesnych technik pomiarowych i bezzałogowych statków powietrznych, szkolenie lotnicze operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Prace kameralne realizowane są na nowoczesnym...

Alphabetical order