JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE - Magazine - MOST Wiedzy

Search

JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE

ISSN:

0376-7388

Disciplines:

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Health sciences (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Veterinary science (Agricultural sciences)
 • Biological sciences (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)

MNiSW Points:

MNiSW Points
2019 140 MNiSW 2019
MNiSW Points
Year Points List
2019 140 MNiSW 2019
2017 45 A
2016 45 A
2015 45 A
2014 45 A
2013 45 A
2011 45 A
2008 32 A

Model:

Hybrid
Article Processing Charge option

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Verification:

Gdańsk University of Technology

Filters

total: 4

 • Category
 • Year

Catalog Magazines

2018
2009
2007
 • Local impedance spectroscopy of membranes

  Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie zastosowania techniki Lokalnej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (LEIS) do uzyskania lokalnej charakterystyki membran. Membranę wykonaną z polichlorku winylu (PCV), plastyfikowaną sebacynianem bis(2etyloheksylu) i domieszkowaną boranem tetradodecyloamoniowym zbadano pod kątem równomiernego rozkładu przewodnictwa na powierzchni badanej próbki. Lokalne pomiary impedancyjne,...

2006

seen 33 times