JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Journal of membrane science

SHERPA RoMEO status:

Green Help
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

ISSN: 0376-7388

Impact Factor

Log in to see the Impact Factor.

Verification:
Gdańsk University of Technology

MNiSW Points

MNiSW Points
List Year Points
A 2017 45
A 2016 45
A 2015 45
A 2014 45
A 2013 45
A 2011 45
A 2008 32

Filters

total: 4

  • Category
  • Year

Catalog Magazines

2018
2009
2007
  • Local impedance spectroscopy of membranes

    Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie zastosowania techniki Lokalnej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (LEIS) do uzyskania lokalnej charakterystyki membran. Membranę wykonaną z polichlorku winylu (PCV), plastyfikowaną sebacynianem bis(2etyloheksylu) i domieszkowaną boranem tetradodecyloamoniowym zbadano pod kątem równomiernego rozkładu przewodnictwa na powierzchni badanej próbki. Lokalne pomiary impedancyjne,...

2006

seen 14 times