JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE - Journal - Bridge of Knowledge

Search

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE

ISSN:

0733-947X

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 25 A
2017 25 A
2016 20 A
2015 25 A
2014 25 A
2013 25 A
2012 25 A
2011 25 A
2010 20 A
2009 20 A
2008 20 A

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2021 1.1
Points CiteScore - previous years
Year Points
2021 1.1
2016 2.3
2015 2.1
2014 1.8
2013 1.8
2012 1.6
2011 1.1

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 4

  • Category
  • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2019
  • Optimum shape of turnout diverging track with segments of variable curvature

    In the paper an attempt has been made to focus on shaping the variable curvature in the diverging track of the railway turnout. Basing on some earlier studies, solutions provided with a circular arc in the mid-zone, and in the extreme regions with segments of non-linear curvature of equal length and zero curvature at the start and end of the turnout, have been assumed as models. The most advantageous type of curvature has been...

    Full text to download in external service

Year 2014
Year 2012
  • Design of rail-track geometric systems by satellite measurement

    W pracy przedstawiono rezultaty zastosowania ciągłych pomiarów satelitarnych toru kolejowego, z antenami zainstalowanymi na poruszającym się pojeździe szynowym. Wykazano, że zastosowana pilotażowo technika pomiarowa umożliwia bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych do projektowania modernizacji linii kolejowej (kierunków głównych trasy i jej kąta zwrotu), a także - ze stosunkowo niewielkim błędem - współrzędnych istniejącej...

Year 2010

seen 171 times