Marcin Drewa - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Hierarchical predictive control of integrated wastewater treatment systems

  - CONTROL ENGINEERING PRACTICE - Year 2008

  The paper proposes an approach to designing the control structure and algorithms for optimising control of integrated wastewater treatment plant-sewer systems (IWWTS) under a full range of disturbance inputs. The optimised control of IWWTS allows for significant cost savings, fulfilling the effluent discharge limits over a long period and maintaining the system in sustainable operation. Due to the specific features of a wastewater...

  Full text to download in external service

 • Alokacja stacji wtórnego uzdatniania

  - Year 2008

  System dystrybucji wody pitnej (SDWP) dostarcza wodę zarówno do gospodarstw domowych jak i odbiorców przemysłowych. Tak więc głównym celem SDWP jest spełnienie wymagań ilościowych na wodę o określonych parametrach jakościowych w każdym węźle poboru wody (konsumenckim).Złożoność i rozległość SDWP jak również liczba odbiorców wody nie pozwala na bezpośrednie i czynne sterowanie jakością wody w każdym węźle sieci wodociągowej. Tak...

 • Sterowanie predykcyjne hydrauliką i jakością wody w SW

  Efektywne sterowanie hydrauliką i jakością systemu wodociągowego (SW) wymaga zintegrowanej wiedzy o nim oraz zaawansowanych algorytmów sterowania. Ponieważ związek między hydrauliką a jakością wody jest jednostronny (hydraulika, poprzez rozpływ wody w sieci ma wpływ na jej jakość), to problem sterowania systemem wodociągowym należy rozpatrywać w odniesieniu do tych dwóch aspektów.

seen 109 times