Marcin Olszewski - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Membership in expert teams

 • Komisja Konkursowa

  Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

  ocena projektów w ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 według kryterium dotyczącego innowacyjności projektów

 • Komisja Konkursowa Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska

  ocena merytoryczna projektów w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w zakresie kryteriów innowacyjnych "biotechnologia, produkcja żywności"

 • Komisja Oceny Projektów

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  ekspert merytoryczny Banku Gospodarstwa Krajowego w funduszach Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

 • Komisja Oceny Projektów w ramach działania 2.1

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  ekspert merytoryczny Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w funduszach Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

seen 2024 times