Marek Szypulewski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Publication showcase

  • Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu

    Działanie maszyn, w tym również pojazdów latających, jest nieodłącznie związane z przekazywaniem oddziaływań siłowych: statycznych i dynamicznych. Dynamika jest działem mechaniki zajmującym się makroskopowym ruchem ciał przy uwzględnieniu przyczyn wywołujących ten ruch. Pierwszym etapem analizy dynamiki konstrukcji są zwykle obliczenia wartości i postaci drgań własnych modelu konstrukcji. Drgania własne zwykle ulegają szybkiemu...

seen 367 times