Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu

Abstract

Działanie maszyn, w tym również pojazdów latających, jest nieodłącznie związane z przekazywaniem oddziaływań siłowych: statycznych i dynamicznych. Dynamika jest działem mechaniki zajmującym się makroskopowym ruchem ciał przy uwzględnieniu przyczyn wywołujących ten ruch. Pierwszym etapem analizy dynamiki konstrukcji są zwykle obliczenia wartości i postaci drgań własnych modelu konstrukcji. Drgania własne zwykle ulegają szybkiemu wytłumieniu – istnieje jednak możliwość narastania drgań w przypadku, gdy oddziaływania zewnętrzne (tzw. wymuszenia) działające na konstrukcję (np. prędkość kątowa wirnika pionowzlotu) będą miały częstotliwości zbliżone do częstości drgań własnych (występuje wówczas zjawisko rezonansu). Najbardziej niebezpieczne są drgania rezonansowe z najniższymi częstościami własnymi konstrukcji. Podstawowym źródłem wzbudzeń drgań pionowzlotu są jego silniki napędowe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : 100 LAT LOTNICTWA W ELBLĄGU (1912-2012) :Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa strony 143 - 156
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Olszewski H., Szypulewski M.: Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu// W : 100 LAT LOTNICTWA W ELBLĄGU (1912-2012) :Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa/ ed. Edward J. Jaremczuk Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblagu, 2012, s.143-156
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 117 times

Recommended for you

Meta Tags