Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu

Abstrakt

Działanie maszyn, w tym również pojazdów latających, jest nieodłącznie związane z przekazywaniem oddziaływań siłowych: statycznych i dynamicznych. Dynamika jest działem mechaniki zajmującym się makroskopowym ruchem ciał przy uwzględnieniu przyczyn wywołujących ten ruch. Pierwszym etapem analizy dynamiki konstrukcji są zwykle obliczenia wartości i postaci drgań własnych modelu konstrukcji. Drgania własne zwykle ulegają szybkiemu wytłumieniu – istnieje jednak możliwość narastania drgań w przypadku, gdy oddziaływania zewnętrzne (tzw. wymuszenia) działające na konstrukcję (np. prędkość kątowa wirnika pionowzlotu) będą miały częstotliwości zbliżone do częstości drgań własnych (występuje wówczas zjawisko rezonansu). Najbardziej niebezpieczne są drgania rezonansowe z najniższymi częstościami własnymi konstrukcji. Podstawowym źródłem wzbudzeń drgań pionowzlotu są jego silniki napędowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : 100 LAT LOTNICTWA W ELBLĄGU (1912-2012) :Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa strony 143 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Olszewski H., Szypulewski M.: Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu// W : 100 LAT LOTNICTWA W ELBLĄGU (1912-2012) :Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa/ ed. Edward J. Jaremczuk Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblagu, 2012, s.143-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi