Michał Nowakowski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

  • A Developer's View of Application Servers Interoperability

    The paper describes analysis of application servers interoperability that considers both the available level of integration and the required level of development complexity. Development complexity ranges from simple GUI operations to changes of undocumented features in configuration files. We verify if an integration can be established on a given level of development complexity, rather than verify if it is objectively feasible....

  • Uczelniane eBiuro jako usługa

    - Year 2012

    Artykuł jest wprowadzeniem w tematykę rozwijanych na Politechnice Gdańskiej usług projektu eBiuro, mającego usprawnić działanie administracji Uczelni. Szczególny nacisk położono na kwestieinterakcji z innymi działającymi już w środowisku systemami oraz na zaplanowanie integracji z usługami nowo powstającymi w ramach równoległego projektu eUczelnia. Artykuł powstał m.in. na podstawieopracowania przygotowanego przez autora dla Centrum...

seen 104 times