Michał Strankowski - Biographical note - Bridge of Knowledge

Search

Biography

Jest zatrudniony w Katedrze Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym od 2006 roku. W tym samym roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.  Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał w 2019 roku. W okresie 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu „PUR-GRAF” pt. „Nanokompozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu”. Za opracowane w ramach realizowanego projektu nanokompozyty, otrzymał w 2013 roku złoty medal na Targach Technicon-Innowacje. Specjalizuje się w dziedzinie materiałów polimerowych, w szczególności prowadzi badania związane z materiałami poliuretanowymi wzmacnianymi pochodnymi grafenu. Jest współautorem ponad 50. publikacji z listy JCR. Laureat Nagród Rektora PG za osiągnięcia naukowe (2007, 2018) oraz organizacyjne (2008, 2011).

seen 3003 times