Piotr Lorens - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Nagroda indywidualna I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniająca się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

 • Nagroda indywidualna III stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

 • Nagroda indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2009

 • Nagroda za prace habilitacyjną

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Infrastruktury - 2008

 • Nagroda indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2007r.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2008

 • Nagroda za pracę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Infrastruktury - 2003

 • Nagroda Miasta Gdańska dla młodych twórców i naukowców

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Prezydent Miasta Gdańska - 2000

 • Nagroda za pracę dyplomową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - 1994

seen 1471 times