Automated therapy monitoring for children with autism development disorder - Project - MOST Wiedzy

Search

Automated therapy monitoring for children with autism development disorder

Celem projektu jest opracowanie metod i narzędzi informatycznych umożliwiających automatyczną ocenę postępów terapii u dzieci z autyzmem. Ocena postępów terapii będzie dokonywana na podstawie śledzenia wzorców behawioralnych w korzystaniu z tabletu i aplikacji. Wzorce zachowania, które mogą być użyte w monitorowaniu obejmują między innymi: ruchy urządzeniem (dane pochodzące z akcelerometru), posługiwanie się urządzeniem (ruchy na ekranie typu tap i swipe, w tym wielopunktowe), posługiwanie się aplikacjami (wzorce nawigacji, opóźnienia decyzyjne, reakcje na dystraktory). Wzorce te będą rejestrowane podczas zadań edukacyjnych w specjalnie zaprojektowanych aplikacjach. Istnieją badania, które potwierdzają możliwość wykorzystania wzorców behawioralnych w diagnostyce, jednak nie ma aplikacji wykorzystujących te osiągnięcia. Odpowiednia terapia dzieci z autyzmem zapobiega ich wykluczeniu społecznemu i umożliwia w części przypadków przywrócenie ich do życia społecznego, a nawet pracę. Projekt oznacza dla PG: możliwość rozwoju naukowego zaangażowanych pracowników, przygotowanie publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, możliwość wdrożenia wyników projektu

Details

Project's acronym:
AUTMON
Financial Program Name:
Innowacje Społeczne
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
IS-2/6/NCBR/2015 z dnia 2015-04-10
Realisation period:
2015-03-01 - 2017-07-31
Project manager:
dr hab. inż. Agnieszka Landowska
Realised in:
Department of Software Engineering
External institutions
participating in project:
  • Fundacja Hipoterapia (Poland)
  • Harimata Sp. z o.o. (Poland)
Project's value:
1 133 818.75 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 112 times