Studies on the preparation and properties of sorbents produced from bitumen - Project - MOST Wiedzy

Search

Studies on the preparation and properties of sorbents produced from bitumen

Projekt dotyczy badań nad otrzymywaniem frakcji pochodzenia naftowego o określonych właściwościach sorpcyjnych przydatnych jako fazy stacjonarne do chromatografii gazowej oraz materiały sorpcyjne do przemysłowych procesów oczyszczania gazów odlotowych. Dla frakcji o określonym protokole izolacji zostaną wykonane badania ich charakterystyki sorpcyjnej w określeniu do wybranych grup związków chemicznych. W dalszej części projektu zbadana zostanie możliwość modyfikacji właściwości sorpcyjnych na drodze syntezy chemicznej.

Details

Project's acronym:
BitumSorbent
Project's funding:
LIDER
Agreement:
LIDER/036/573/L-5/NCBR/2014 z dnia 2014-11-03
Realisation period:
2015-01-01 - 2018-12-31
Project manager:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
Project's value:
1 037 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

seen 72 times