Investigation of Transport, Magnetic and Electrochemical properties of Nanostructured Conductive Diamond films for Superconductivity and Pesticides Sensing Applications - Project - Bridge of Knowledge

Search

Investigation of Transport, Magnetic and Electrochemical properties of Nanostructured Conductive Diamond films for Superconductivity and Pesticides Sensing Applications

Naszym celem jest opublikowanie wyników badań w czasopismach naukowych o dużym wpływie. Wyniki uzyskane w ramach tej propozycji zostaną również udostępnione na dobrze znanych konferencjach (Materials Research Society Fall/Spring Meeting, International Conference on Diamond and Carbon Materials and New Diamond and Nano Carbons Conference). Wreszcie, jesteśmy głęboko przekonani, że ta propozycja wygeneruje wysoko wykwalifikowaną wiedzę naukową zarówno w zakresie syntezy diamentu, jak i badań elektrochemicznych i magnetycznych w Indiach i Polsce.

Details

Financial Program Name:
Programy NAWA
Organization:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Agreement:
Umowa nr PPN/BIN/2019/1/00206/U/00001 z dnia 2020-10-13
Realisation period:
2020-01-01 - 2022-12-31
Research team leader:
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz
Realised in:
Department of Metrology and Optoelectronics
External institutions
participating in project:
  • Department of Physics, School of Natural Sciences, Shiv Nadar University, Uttar Pradesh, (India)
Project's value:
32 800.00 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 103 times