Best AgersLighthouses– Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region - Project - MOST Wiedzy

Search

Best AgersLighthouses– Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań międzypokoleniowego transferu wiedzy w zakresie intermentoringu oraz mentoringu zewnętrznego w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompetencji, wiedzy i doświadczenia osób w wieku niemobilnym i poprodukcyjnym. W ramach aktywności przewidzianych w projekcie wyróżnia się: • analizę sytuacji wybranych przedsiębiorstw w obszarze zarządzania wiekiem, w tym pozycji starszych pracowników; • identyfikację czynników umożliwiających zatrzymanie kluczowych pracowników i ich wiedzy w organizacji dłużej, aniżeli pierwotnie planowano (w tym także po przekroczeniu przez niektórych pracowników wieku emerytalnego), • testowanie metod międzypokoleniowego transferu wiedzy (coaching, mentoring, intermentoring), • ocenę skuteczności testowanych metod. Rolą Politechniki Gdańskiej, jako partnera Projektu będzie udział w opracowaniu i doborze metod analizy przedsiębiorstw pod kątem zarządzania wiekiem, interpretacja uzyskanych wyników, opracowanie rekomendacji w zakresie metod międzypokoleniowego transferu wiedzy dla poszczególnych przedsiębiorstw (uczestników projektu), a także opracowanie metodyki ewaluacji skuteczności wykorzystywanych metod oraz sporządzenie ostatecznych rekomendacji dla działań tego typu podejmowanych w przedsiębiorstwach.

Details

Project's acronym:
Best Agers Lighthouses
Financial Program Name:
European Territorial Community
Agreement:
#107 z dnia 2013-04-22
Realisation period:
2012-12-01 - 2014-12-31
Project manager:
dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
Realised in:
Faculty of Management and Economics
External institutions
participating in project:
  • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (Denmark)
Project's value:
1 650 974.98 EUR
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times